Mercan Ambalaj olarak;

  • Çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir.
  • Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
  • Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,
  • İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı,
  • Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,
  • Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder.
Bize Ulaşın
English